Våldsprevention

Att ge skydd och stöd till redan våldsutsatta personer är en självklarhet, eftersom våldet redan finns där - men hur får vi våldet att upphöra och hur förebygger vi att det uppstår överhuvudtaget? - genom våldsprevention!

Läs mer i listan till vänster.