Vilka är vi?

Solrosen kvinnojour är en idéburen organisation, som drivs utifrån en värdegrund och inte utifrån ett vinstintresse. Vårt mål är ett jämställt samhälle fritt från våld.

Solrosen kvinnojour har funnits sedan 2011 och våra anställda och volontärer har en bred och djup kunskap om våld i nära relation och mäns våld mot kvinnor, och vi har lång erfarenhet av att skydda och stötta kvinnor, män och barn till ett liv i trygghet och frihet.

Vårt fokus ligger alltid på att ge de våldsutsatta som kommer till oss det allra bästa stöd vi kan ge.

Vi är en del av riksorganisationen Unizon.

Kvinnojouren är en ideell förening och drivs av en styrelse. 

Alla anställda och volontärer som möter stödsökande är kvinnor.

Vid frågor om stödsamtal m.m.

Solrosen

Kvinnojour

Kontakt

Vid frågor om föreningen

Calle

Jonsson

Styrelseordförande