Välkommen till Solrosen Kvinnojour!

Vi stöttar vuxna, och medföljande barn, som bevittnat eller blivit utsatta för hot eller våld i en nära relation och/eller sexuella övergrepp.

Hur är din relation?

Är du osäker på om du blir utsatt för våld? Du har rätt att må bra i din relation.

Gör test
Anlita oss för utbildning!

Vi kommer gärna till er organisation för att utbilda om våld i nära relation utifrån era önskemål. Vi skräddarsyr gärna! Det går även att genomföra digitalt.

Utbildning och fortbildning
Anlita oss för våldsprevention!

Vi är gärna med i det våldsförebyggande arbetet på skolor, fritidsgårdar, förskolor m.m. Vi hjälper gärna till med kunskap, material, tid och stöd efteråt.

Våldsprevention för unga
Vi är en del av riksorganisationen Unizon.

Unizon samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Läs mer