Vill du komma i kontakt med oss?

Oavsett om du önskar stödsamtal, rådgivning eller har andra förfrågningar så når du oss på vår jourtelefon eller mejl.

Våra ordinarie telefontider är: vardagar kl. 09.00-14.30.

 

Övrig tid hänvisar vi till Kvinnofridslinjen på 020 50 50 50 och unizonjourer.se

Vid akut fara, ring alltid 112! 

Kontakt

Solrosen

Kvinnojour

Jourtelefon