Utbildning och fortbildning

Vill ni öka kunskapen om våld i nära relation eller mäns våld mot kvinnor på er organisation? Vi kommer gärna!

Solrosen Kvinnojour besitter en bred och djup kunskap om våld i nära relation och mäns våld mot kvinnor, och därmed vet vi också hur vanligt det är, och hur viktigt det är att höja kunskapen om det i samhället. För ska vi kunna få ett stopp på våldet så måste vi ha kunskap om det. 

Vi kan skräddarsy föreläsningar, grundkurser och fortbildning efter era önskemål. Vi kan besöka er eller göra det digitalt. 

Exempel på ämnen vi kan erbjuda:

  • Våld i nära relation - vad är våld, statistik, varningssignaler, vem utsätter och vem utsätts m.m.
  • Barns upplevelser av våld i hemmet - fakta, statistik, symptom, bemötande m.m.
  • Våld i ungas nära relationer
  • Bemötande av våldsutsatt
  • Våld mot särskilt sårbara grupper - inkl. våld mot; äldre, personer med funktionsvariation, personer i missbruk, personer i prostitution samt hedersrelaterat våld och förtryck. 

Tveka inte att kontakta oss vid intresse! 

Kontaktuppgifter hittar du här