Hederskultur

Hedersrelaterat våld och förtryck uppstår som en norm inom familjer och samhällen i försök att upprätthålla vissa typer av värderingar, status och anseenden för familjen. Detta tar sig i uttryck genom kontroll över kvinnors frihet, sexualitet och helt enkelt rätten att bestämma över sig själv. Med detta förtryck följer skuldbeläggning, våld, manipulation, tvångsäktenskap, förföljelse och kvinnors liv som förstörs och tas ifrån dem.

Hemsidor att läsa mer på:

 

 

  • Glöm Aldrig Pela och Fadime, jobbar med hedersrelaterat vål och förtryck, de har en stödlinje man kan ringa dygnet runt. https://gapf.se/