För dig som utövar våld

Har du svårt att kontrollera din ilska och oroar dig för hur det påverkar dig och dem du lever med? Utövar du våld mot någon i din närhet och vill ha hjälp med det?

Våld och okontrollerad ilska kan handla om 

  • slag och annat fysiskt våld
  • hot
  • kränkningar och elaka kommentarer
  • att kontrollera någon i din familj
  • svartsjuka
  • sex mot din partners vilja

Det finns hjälp att få.

Det finns behandlingar som visat sig mycket framgångsrika för dem som utsätter andra för våld eller kränkningar.

Vill du läsa mer om vilket stöd och vilken hjälp du kan få, kan du läsa det här genom länken nedan.

http://www.socialstyrelsen.se/valds-ochbrottsrelateradefragor/valdinararelationer/valdsutovare