Riksdag seminarium om hedersförtryck

Börjar:

24:e apr 12:00 2024 datumet har passerat

Slutar:

30:e apr 12:00 2024 datumet har passerat

maj 2024 deltog Tjej-kvinnojouren IKKR i Västerås i ett riksdagsseminarium om hedersförtryck och hedersnormer i svenska skolor. Det var ett fantastiskt och mycket intressant seminarium. Devin Rexvid, som nyligen släppte rapporten "Förskolan möte med hederskulturen", poängterade hur hedersnormer och hedersförtryck påverkar hundratusentals barn och unga varje dag i vårt land. Tack till jämställdhetsminister Paulina Brandberg för hennes medverkan. Vi vill också tacka Amineh kakabaveh, ordförande för VHEK och grundare av riksdagens tvärpolitiska nätverk mot diskriminering och förtryck i hederns namn, för hennes samverkan och arbete med att arrangera seminariet om hedersförtryck. Det ger oss möjlighet att utvecklas tillsammansDevin Rexvid