IKKR - tjej- och kvinnojouren har haft en tvåveckors kampanj för att förebygga och ge information till unga i Västerås som riskerar att föras utomlands mot sin vilja för tvångsäktenskap.

Börjar:

26:e jun 12:00 2024 datumet har passerat

Slutar:

06:e jul 12:00 2024 datumet har passerat

IKKR - tjej- och kvinnojouren har haft en tvåveckors kampanj för att förebygga och ge information till unga i Västerås som riskerar att föras utomlands mot sin vilja för tvångsäktenskap. –Varje år förs barn och unga utomlands för att giftas bort. Varje augusti gapar stolar tomma i klassrummen efter elever som inte kommit tillbaka, Barn och unga som lever med hedersnormer är särskilt sårbara under längre lov. Sommarlovet kan innebära en ökad risk för bortgifte och tvångsgifte. Det är därför viktigt att se, lyssna och agera för att förhindra att fler barn utsätts. Stort tack till Lokala hjälpen för sitt stöd till vår organisation.❤️