Mäns våld mot kvinnor och barn tar inte ledigt under valborg

Börjar:

01:e maj 12:00 2024 datumet har passerat

Slutar:

09:e maj 12:00 2024 datumet har passerat

Mäns våld mot kvinnor och barn tar inte ledigt under valborg Valborgsmässoafton är en tid för firande, men för många kvinnor och barn innebär det också en ökad risk för våld. Alkoholkonsumtion och sociala sammanhang kan eskalera redan existerande våldsamma situationer. Om du känner oro, tveka inte att söka hjälp från kvinnojourer, socialtjänsten eller journummer för akut stöd. Tillsammans måste vi bekämpa våldet och skapa en säkrare värld för alla.

Kan vara en bild av eld, dagbok och text