Internationell Kamp för kvinnors Rättigheter IKKR-Västerås äran att träffa två Moderata politiker.

mötesagendan? Att diskutera hur vår organisation och Västerås kommun kan samarbeta ännu bättre för att stödja flickor och kvinnor som löper risk för hedersrelaterat och könsrelaterat våld.