Välkommen

Järfälla kvinnojour finns för dig som är, eller har varit, utsatt för hot och/eller våld i en nära relation. Hos oss kan du få hjälp med bearbetning av det du utsatts för. Vår telefonlinje är också öppen för rådgivning, information och stöd till bland annat anhöriga, myndigheter, organisationer och arbetsgivare.

För socialtjänsten

Järfälla kvinnojours skyddade boende vänder sig till kvinnor och medföljande barn, som har utsatts för hot och våld i en nära relation och behöver skydd från fortsatt utsatthet. Kvinnojouren har lång erfarenhet av att arbeta med våldsutsatta kvinnor och barn.

Läs mer här