Välkommen

Vi hjälper kvinnor och barn som har utsatts för hot och/eller våld i nära relation.

Vad är våld?

Här kan du läsa med om våldets olika uttrycksformer.

Vad är våld?