Utbildningar om våld

Workshops för grund- och gymnasieskolor

Vi erbjuder workshops som behandlar våld i nära relation och spceciellt våld i unga relationer. Syftet med workshops är att utbilda barn och unga om vad våld är, vilka rättigheter de har samt vilken hjälp som finns att tillgå.

Vår workshop består av två olika delar. Den första delen fokuserar på våldets olika uttrycksformer samt våld i nära/unga relationer. Avslutningsvis kommer vi att be eleverna att anonymt besvara en kort enkät om våld, för att lättare ha möjlighet att kartlägga våld bland unga personer.

Utbildningar för yrkesverksamma

Vi erbjuder utbildningar till yrkesverksamma som önskar lära sig mer om våld i nära relation. I utbildningen går vi igenom våldets olika uttrycksformer, hur våld kan uppmärksammas, och vad professionella kan göra för att motverka våld i nära relation. 

För mer information kring utbildningar, kontakta oss!