För socialtjänsten

Till dig som placerar

Skyddat boende

Järfälla kvinnojours skyddade boende vänder sig till kvinnor, och medföljande barn, som har utsatts för hot och våld i en nära relation och behöver skydd från fortsatt utsatthet. Boendeformen är kollektiv med självhushåll. De boende har tillgång till sällskapsrum, samtalsrum samt att vi i varje lägenhet har ett särskilt lekrum anpassat för barn. Boendet är utrustat med skyddsanordningar och bemannat på vardagar mellan klockan 8.00 och 16.30. I boendet arbetar en verksamhetsansvarig, två kuratorer, en barnsamordnare samt en grupp volontärer. Mer information om kvinnojourens insatser finns att läsa om under menyn till vänster.

Vilka är vi?

Vår kvinnojour har förmånen att ha fem anställda, vilket leder till att vi kan upprätthålla god kvalité i vårt arbete med placerade kvinnor och barn. I kvinnojouren har vi en verksamhetschef, tre kuratorer och en barnansamordnare. Personalen som arbetar hos oss har lång erfarenhet av att arbeta med våld i nära relation. Vi har bred kompetens, bland annat i form av socionomutbildning samt psykoterapiutbildning (steg1).

Vidare har vi utbildning inom BBIC, FREDA, Sara, Patriark, Trappan, MI, Samtal om frihet, Hypnosterapi, Utbildning om mäns våld mot kvinnor (NCK), Barn & föräldragrupp (Utväg Skaraborg), Traumamedveten omsorg (TMO), Response based practice (RBP), Grundutbildning i att möta särskilt sårbara grupper (Värdighetsverket).

Jouren har även särskild kunskap om våld i ungas relationer, hedersrelaterat våld samt människohandel. Utöver våra anställda har vi volontärer som är tillgängliga för de placerade fram till 22.00 på vardagar och viss helgtid.

Järfälla Kvinnojour har F-skattsedel

För placeringar

Ann

Flynn

Verksamhetschef