Insatser för kvinnor

Insatser för kvinnor

Kvinnor som placeras i det skyddade boendet får en kontaktperson som har det övergripande ansvaret för att kvinnan får det skydd och stöd som hon behöver under placeringstiden. Kontaktpersonen erbjuder:  

  • Stöd- och krissamtal
  • Säkerhets- och skyddssamtal
  • Individuell säkerhetsplanering 
  • Hot- och riskbedömning
  • Praktiskt stöd, t.ex. stöd vid kontakt med myndigheter och andra samhällsinstanser
  • Stöd i föräldraroller

Utöver detta får placerade kvinnor stöd i vardagen av kvinnojourens anställda och volontärer. Juridisk rådgivning av advokat i kvinnojourens nätverk finns att tillgå vid behov.