Insatser för barn

Barn som följer med sin mamma till det skyddade boendet erbjuds:

  • Egen kontaktperson
  • Stöd- och krissamtal (Trappansamtal enligt ök. med socialtjänst)
  • Säkerhets- och skyddssamtal 
  • Praktiskt stöd, t.ex. stöd vid kontakt med myndigheter och andra samhällsinstanser
  • Regelbundna aktiviteter

Utöver detta får medföljande barn stöd i vardagen av kvinnojourens anställda och volontärer. Juridisk rådgivning av advokat i kvinnojourens nätverk finns att tillgå vid behov.