Bli volontär

Vill du arbeta som volontär?

Är du över 18 år och intresserad av att arbeta ideellt som jourkvinna med våldsutsatta kvinnor och barn? Som jourkvinna utgör du en viktig del av vår verksamhet. Uppdraget består av att stödja kvinnor och barn som behöver dig i sin vardag genom exempelvis samtal eller praktisk hjälp. Vi har behov av hjälp både dag- och kvällstid samt helger, så all hjälp är välkommen!

Vi söker personer med olika bakgrund och i olika åldrar, gärna bosatta i Järfälla kommun eller omnejd. Som jourkvinna får du en kostnadsfri grundutbildning som ger dig kunskaper om våld i nära relationer, samtalsmetodik samt andra verktyg som är användbara i det praktiska stödarbetet.

 

 

Skriv ett mail till oss med en kort beskrivning av dig själv, vad du gör, hur ofta du kan ställa upp och varför du vill bli jourkvinna. Bifoga gärna ditt CV och skicka din ansökan till: kontakt@jarfallakvinnojour.se

Våra volontärer deltar bland annat på evenemang där vi deltar för att lyfta våra frågor och informera om verksamheten.