Bli medlem

Som medlem får du vårt föreningsbrev några gånger per år och blir inbjuden till våra aktiviteter. Du har som medlem rösträtt på årsmötet. Medlemsavgiften är 100:- per år.

 

 

 

Skicka din betalning till:

Plusgiro: 15 75 37-2

Swish: 123 28 25 26 3

 

Vänligen kontakta oss via mail på styrelsen@jarfallakvinnojour.se när du har gjort din betalning så att kan vi hålla dig uppdaterad och informerad om vad som händer i föreningen.

Vi följer den EU-lag som träder i kraft 25 maj 2018 och som syftar till att skydda din integritet på nätet. I korthet betyder det att du som medlem har rätt att få veta vilka uppgifter vi har lagrat om dig, (vi registrerar endast e-postadresser) var de lagras och självklart få dem raderade i vår databas när du så önskar. Vi lämnar aldrig ut dina kontaktuppgifter till tredje part. Har du frågor kring dina personuppgifter eller önskar göra ändringar är du välkommen att kontakta susanne.de63@gmail.com

Som medlem godkänner du våra stadgar.