Övriga kontakter

Önskar du komma i kontakt med någon som har kompetens inom ett särskilt område? Här har vi samlat olika myndigheter och organisationer där du kan läsa om olika våldsformer, eller söka hjälp via telefon eller chatt.

För boende i Järfälla kommun

Relationsvåldsmottagningen Järfälla

Relationsvåldsmottagningen erbjuder stöd till dig som varit utsatt eller utsätter andra i nära relation för våld. Hos relationsvåldsmottagningen får du träffa personal med specialistkompetens inom våld i nära relation. Kontakten är kostnadsfri, de för inga journaler och har tystnadsplikt. Du kan alltid vara anonym när du ringer. För mer information klicka här eller ring på 08-580 245 50.

Socialjouren Nordväst

Om du behöver akut stöd kvällar och helger, om du är utsatt för våld, hot, missbruk, övergrepp eller om någon far illa. Socialjouren håller öppet årets alla dagar. För mer information klicka här eller ring på 010-444 05 00.

Övriga kontakter

Sexuellt våld

Föreningen storasyster: https://storasyster.org 

WONSA: https://www.wonsa.se/

Hedersrelaterat våld och förtryck

Origo: https://etjanst.stockholm.se/origo/

Kärleken är fri: https://karlekenarfri.se

Hedersförtryck.se: https://www.hedersfortryck.se

Övrigt stöd

Brottsofferjouren: https://www.brottsofferjouren.se

Nationellt centrum för kvinnofrid: https://www.nck.uu.se

Kvinnofridslinjen: https://kvinnofridslinjen.se/sv/

Rädda barnen: https://www.raddabarnen.se

 

På Jämställdhetsmyndigheten hittar ni mer information och länkar till organisationer och myndigheter som arbetar med våld. Detta hittar ni här: www.jamstalldhetsmyndigheten.se