Enligt vissa forskare kan det vara psykiskt mer skadligt för ett barn att uppleva våld i familjen än att själv utsättas för våld. Studier har visat att barn som upplever våld tenderar att utveckla posttraumatiskt stressyndrom i högre utsträckning än barn som utsätts för andra trauman.

Hot, kränkningar och våld riskerar att normaliseras för barn som upplever detta i hemmet. Upplevelserna följer med dem upp i vuxen ålder, både som våldsutövare eller som offer. Det blir lättare en del av deras vuxna vardag om de upplevt det under sin uppväxt.

Barn som upplever våld i hemmet uppvisar ofta olika symptom såsom sängvätning, magsmärtor, huvudvärk, koncentrationssvårigheter, aggressivitet, sömnstörningar, dålig eller överdriven aptit med mera.

Barn som far illa behöver vuxna personer i sin omgivning som ser vad som händer, bryr sig om och vågar ingripa. Vuxna har ett ansvar att agera om ett barn far illa. Det är viktigt att våga fråga barnet hur det mår och hur det har det hemma.

Börjar ett barn prata om misshandel, mot sig själv eller mot någon annan i sin familj, måste det alltid tas på allvar. Ofta berättar barnet inte precis det som hänt utan ger otydliga signaler och budskap. Genom att lyssna hjälper du barnet att berätta.

Om man oroar sig för att ett barn far illa så kan man som privatperson ringa till socialtjänsten och rådfråga. Detta kan göras anonymt.