Hedersrelaterat våld och förtryck grundar sig i föreställningar om kön, makt och sexualitet och är en form av mäns våld mot kvinnor.

Det som skiljer hedersvåld från annat våld inom nära relationer är att det oftast är ett helt kollektiv av till exempel familj, släkt eller landsmän som utför det. Hedersnormer tillhör inte en speciell etnisk grupp eller religion men har ofta en bakgrund i starkt patriarkala familjesystem och icke-demokratiska samhällen.

Våldet kan se väldigt olika ut men det handlar oftast om att männens och släktens anseende och status är beroende av tjejernas och kvinnornas beteende, speciellt när det handlar om deras oskuld och sexualitet. Det behöver inte handla om faktiska saker som kvinnorna gör utan även rykten kan anses skada familjens anseende och göra att männen anser att de måste straffa eller på något sätt förtrycka kvinnan.

Att vara utsatt för hedersrelaterat våld kan innebära att man inte får välja partner själv, att man pressas eller tvingas gifta sig mot sin vilja, att man inte själv får bestämma över sig själv och sitt liv, att man inte får välja vilka kläder man ska ha på sig, inte får delta i alla skolämnen, inte får gå ut själv, inte får umgås med vem man vill, att man blir utfryst från familjen och gemenskapen om man inte gör det som förväntas av en eller att man faktiskt blir utsatt för hot eller våld.