Våld i samkönade relationer ser ofta likadant ut som i heterosexuella relationer. Den utsatta blir på samma sätt utsatt för fysisk, psykisk, sexuellt eller ekonomisk våld och kontroll, men kan också möta andra typer av våld specifikt kopplade till att identifiera sig som hbtq-person.

Våldsutövaren kanske angriper sin partners identitet genom att uttrycka sig homo-, bi- eller transfobt. En sådan kränkning kan förstärka redan inneboende känslor av att inte accepteras i samhället på grund av sin sexualitet eller könsidentitet.

Det finns också flera exempel där våldsutövaren hotar med att berätta för sin partners familj att hen är trans eller homo- eller bisexuell. Det blir ett sätt att utöva kontroll och makt över sin partner som kan bidra till isolering och ensamhet.