Sexuellt våld innebär att tvinga någon att delta i, utföra eller bevittna sexuella handlingar mot sin vilja. Det kan handla om sexuella trakasserier, att tvingas se på porrfilm, ofrivillig beröring eller våldtäkt. Sexuellt våld i en nära relation handlar många gånger om att den som utsätts upplever att hon behöver vara sexuellt tillgänglig för att därigenom undvika andra former av våldsutövande. Det kan också vara att partnern bråkar så mycket om man säger nej till sexuella handlingar så att man inte får sova eller jobba eller ta hand om barnen och därför säger ja för att få lugn och ro.