Tidiga tecken på att någon utsätter sin partner

Det finns beteenden som kan vara tecken på att en person i din närhet utsätter sin partner för kontroll och våld. 

Det är viktigt att reagera om du märker att den ena i en relation gör en eller flera av följande saker:

  • Personen kommer med nedvärderande kommentarer.
  • Personen kräver att partnern ska vara tillgänglig – via telefon och sociala medier.
  • Personen kräver att alltid veta vem partnern träffar och vad hen gör.
  • Personen visar överdriven omtänksamhet med inslag av kontroll, till exempel skjutsar och hämtar vid aktiviteter och jobb.
  • Personen kräver att partnern avstår från intressen och vänner
  • Personen kritiserar och skuldbelägger ofta.
  • Personen ifrågasätter partnerns åsikter och tankar på ett burdust sätt.
  • Personen säger kränkande saker, ofta med sexuell anknytning.