Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem. Över 75 000 kvinnor misshandlas varje år i nära relationer. Alla former av övergrepp mot kvinnor och barn är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och ett av uttrycken för bristande jämställdhet. Mannens våld eller hot om våld syftar till makt och kontroll över kvinnan och ansvaret för alla sorters övergrepp mot kvinnan är mannens.

De vanligaste anledningarna till att kvinnan inte vågar lämna mannen är rädslan för ytterligare misshandel eller oron över att förlora vårdnaden om gemensamma barn.

Ofta kan det vara svårt att tro att just den man som kvinnan beskriver skulle kunna vara i stånd till att misshandla fysiskt/psykiskt/sexuellt. Det gör det än viktigare att lyssna till kvinnans berättelse och bekräfta hennes upplevelser. De män som slår kan oftast beskrivas som charmiga och sympatiska i sitt sätt utåt i relationer till familj, vänner och arbetskamrater och att han förändras i relationen till kvinnan när de är ensamma. Innanför hemmets fyra väggar vet ingen vad som försiggår och kan inte heller kontrollera det.

Vad innebär normaliseringsprocessen?

När en kvinna inleder en relation med en man som senare visar sig vara våldsam påbörjas det vi kallar "normaliseringsprocessen". Mannen är till en början kärleksfull och uppvaktande och relationen kan jämföras med en "normal kärleksrelation". När ett förtroende byggts upp och relationen djupnat och utvecklats till kärlek och partnerskap börjar mannen successivt att bryta ner kvinnans självförtroende.

Mannens beteende är manipulativt och kontrollerande och det är till en början svårt att se hur detta påverkar kvinnan. Det vi vanligtvis kallar "psykisk misshandel" kan innebära att mannen ständigt kommenterar kvinnans sätt att klä sig, kvinnans matlagning, kvinnans vänner. Det kan innebära att mannen kontrollerar vem kvinnan pratar med, tittar igenom kvinnans personliga tillhörigheter, följer med henne på läkarbesök, anklagar henne för otrohet. Det kan också innebära att mannen kallar henne hora, diverse könsord, ful, tjock, utmanande, tråkig, psykiskt sjuk, ointelligent och så vidare.

Psykisk misshandel kan se så olika ut vilket gör att det också är svårt för kvinnor som lever i våldsamma relationer att bli bekräftade i att de just blir psykiskt misshandlade. Många kvinnor vittnar om att deras partner växlat mellan total känslokyla och himlastormande kärlek, att mannen är en oerhört charmerande man utåt sett och att han av andra människor uppfattas som en varm, rolig, omtänksam och intelligent man. Kvinnan tvivlar ofta på sina egna känslor och reaktioner och bortrationaliserar det som hänt genom att anse sig själv vara överkänslig. Den fysiska misshandeln startar ofta när relationen pågått under en period och kan vara mer eller mindre frekvent. Det första slaget följs ofta av ursäkter och löften om att det aldrig mer kommer att ske. Många kvinnor avfärdar ofta det första slaget som en engångshändelse och väljer att tro på ursäkterna.

Det är viktigt att förstå att mannen redan sen tidigare tryckt ner kvinnan på allehanda sätt och att det fysiska våldet är en förlängning av den psykiska misshandeln kvinnan fått utstå. Det är också viktigt att veta att det inte förekommer fysisk misshandel i alla våldsamma relationer. Det innebär emellertid inte att kvinnan inte är misshandlad. Ofta förekommer det även sexuellt våld i de relationer där kvinnan får utstå psykisk och/eller fysisk misshandel. Det sexuella våldet kan innebära att mannen "kräver ut sin rätt" eller att kvinnan "väljer" att ha sex med mannen för att undvika mer fysisk misshandel eller glåpord eller att hållas vaken hela natten eller liknande.

Normaliseringsprocessen definierar vad det är som gör att kvinnor har svårt för att bryta upp ur våldsamma relationer. Det som tidigare varit onormalt som våld, förnedring och känslostympning blir närmast en självklarhet. Det som kännetecknar våldsamma relationer är mannens makt över kvinnan men för övrigt är varje kvinnas berättelse unik. De olika strategierna för att överleva våldet och behålla sin värdighet under processen är många.

Varför slår vissa män?

Att försöka förstå varför vissa män slår är något som Kvinnojourerna och andra aktörer jobbat med under många år. Många våldsbenägna män vill ha makt och kontroll över den kvinna de lever med. Dessa män har oftast inga problem i relationer till vänner och arbetskamrater. I många avseenden lever de ett bra och välfungerande liv och ingen kan ana att mannen utsätter den han påstår sig älska för våld.

Vi vill understryka att mannen inte behöver ha en anledning för att behandla henne som han gjort och det är inte hon som person som "lockar fram" våldet. Vem som helst kan träffa en våldsam man och inleda en relation i tron att mannen kommer att älska och respektera henne. Det viktigaste vi på Kvinnojouren kan erbjuda kvinnan är professionellt stöd och visa tilltro till vad hon säger. Vad som försiggår innanför hemmets väggar vet ingen och det går inte heller att kontrollera.