Våld är ett brett begrepp och här beskriver vi olika former av våld så att du kan lära dig mer och få förståelse för att våld är mer än bara slag och sparkar.

Fysiskt våld

Fysiskt våld innebär att någon knuffar, slår, sparkar, håller fast dig. Det kan även vara att någon skadar dig genom att exempelvis dra i håret.

Psykiskt våld

Psykiskt våld innebär att någon säger kränkande kommentarer, trakasserar, övertalar, hotar eller är kontrollerande över dig.

Latent våld

Latent våld är när någon är aggressiv i sitt kroppsspråk eller hotar dig om våld. Denna form av våld skapar rädsla, otrygghet och gör att du går med på saker du  kanske inte vill, för att du är rädd för vad som annars kommer hända.

Sexuellt våld

Sexuellt våld är när någon tafsar, utsätter dig för sexuella trakasserier, övergrepp och tjatsex, eller tvingar sig på din kropp.

Sexuella trakasserier kan exempelvis vara:

  • någon ger dig obehagliga blickar, visslingar eller kommentarer som handlar om sex.
  • någon sprider rykten om dig som handlar om sex eller din kropp.
  • någon tar på dig på ett sätt som du tycker är obehagligt.
  • någon kallar dig för något som anspelar på sex, och som är kränkande för dig

Ekonomiskt/materiellt våld

Ekonomiskt eller materiellt våld handlar om att någon med flit tar sönder dina saker (mobil, väska, kläder m.m.) eller begränsar alternativt kontrollerar din ekonomi.

Digitalt våld

Digitalt våld är när någon läser dina sms eller meddelanden eller loggar in på ditt konto på exempelvis sociala medier. Det kan även vara att någon kontrollerar din mobil eller förföljer dig via gps- eller kartfunktioner.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld kallas det när föräldrar, syskon, släktingar eller vänner till familjen utsätter (oftast) dig som en tjej eller kvinna för förtryck, hot eller våld. Våldet är ett sätt att kontrollera eller begränsa dig som tjej eller kvinna som exempelvis har "fel" umgänge, kläder eller sexuell läggning. 

Anledningen till att det heter hedersrelaterat våld är på grund av att familjen vill återfå den heder som de anser att familjen förlorat när/om du som tjejen eller kvinnan bryter mot traditioner eller familjens regler.

Försummelse

Försummelse är en form av våld som innebär att någon förstör för dig som är beroende av omsorg eller vård (exempelvis ett barn, en äldre människa eller en person med funktionsvariation). Det kan exempelvis vara att möblera om i ett rum så att du med synnedsättning snubblar, inte ge dig din medicin eller lämna dig utanför ett sammanhang.

 

Läs mer om våld i Ungdomsguiden.

Våld i en partnerrelation innebär att en person utsätter sin partner för våld, antingen genom att vara bland annat kontrollerande, hotfull eller på annat sätt vara sexuellt, psykiskt eller fysiskt våldsam m.m.

Det är okej att bråka ibland eller vara högljudd i en diskussion, men det får aldrig ske ofta - då är det ett varningstecken.

Även om man vet att en relation inte är bra kan det vara svårt att lämna. Vi finns här för att ge dig stöd - prata med oss anonymt i chatten!

Vet du om att du är hårdhänt eller vill ha kontroll i din relation? Vi finns här för att ge dig stöd att sluta - prata med oss anonymt i chatten!

Läs mer om vår stödchatt här.