Internationella Brottsofferdagen 2024

Börjar:

22:e feb 09:00 2024 datumet har passerat

Slutar:

22:e feb 16:00 2024 datumet har passerat

Årets Internationella Brottsofferdag fokuserar på brottsutsatthet i områden med socioekonomiska utmaningar. Hur ser sambandet ut mellan gängkriminalitet och pojkar som upplevt eller utsatts för våld i nära relation under sin uppväxt? Har barn och unga i kriminella nätverk möjlighet att lämna brottsligheten?

Mer info hittar du nedan:

Internationella Brottsofferdagen 2024 - Unizon (unizonjourer.se)