Vill du skänka en gåva?

Gåvor 

De kvinnor och barn som kommer till oss på Kristianstad kvinnojour, har utsatts för trauma och har behövt lämna sina hem, ofta akut. De behöver ett tryggt boende, men de behöver också annat stöd bl.a. ekonomiskt för att så småningom kunna bygga upp en ny tillvaro.

Förutom till förnödenheter behövs det stöd till ny utrustning, till sysselsättningsmateriel (fr.a. till barnen), till fritidsaktiviteter och till upplevelser. Vi tar därför tacksamt emot gåvor, som kan underlätta och förgylla tillvaron för våra boenden!

Swisha eller betala in din gåva till:

BG: 5268-8736

Swish: 123 199 88 14

Glöm ej att skriva ditt namn och e-postadress på inbetalningen.

Skriv gärna, om du har önskemål om, vad pengarna ska gå till!

Ditt engagemang har stor betydelse!