Är du utsatt?

Våld kan visa sig på olika sätt. Det kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt eller materiellt. Våld kan förekomma i alla relationer oavsett social tillhörighet, ålder, utbildning, kultur, religion eller etnicitet. Majoriteten av dem som utsätts för våld i nära relationer är kvinnor och barn, men det drabbar även män.

Våldet kännetecknas av att det ofta pågår systematiskt under en längre tid. Att bryta sig loss från någon man älskat och kanske fortfarande älskar kan vara svårt. Många befinner sig också i en beroendesituation till sin förövare. Att våldet utövas inom en nära relation och i hemmet, gör dessutom att människor runt omkring tenderar att förminska våldet. Det sker ofta av rädsla för att lägga sig i något de anser vara privat.

Kvinnojouren och Ungdomsjouren stöttar, skyddar, förebygger och påverkar utifrån kunskap om våld, genus och makt. Arbetet består främst av att stötta och skydda våldsutsatta kvinnor och deras barn, arbeta förebyggande och stödjande med barn och unga samt skapa opinion och sprida kunskap. Vi kan också erbjuda ett skyddat boende för Dig och dina barn.

Tveka inte att ringa oss: 0480-191 55
I akuta situationer, ring Polisen på telefonnummer 112.
Kvinnofridslinjen ger stöd dygnet runt på 020-50 50 50.