Reaktioner på våld

Kroppen

Snabb puls, andnöd, bröstsmärtor/tryck över bröstet, problem med magen, viktuppgång eller viktnedgång, sömnproblem, yrsel och huvudvärk.

Känslor

Ångest, rädsla, vanmakt, ilska, mardrömmar, sorg samt känslomässig berg-och-dalbana.

Relationer

Förlorad tillit. Känslor av främlingskap gentemot familj, vänner och arbetskamrater.

Kognitivt/tankemässigt

Minnesstörningar, förvirring, svårigheter att fatta beslut, händelser spelas upp gång på gång och minnesblixtar (flash backs).

Beteende

Den drabbade isolerar sig, visar kraftiga reaktioner på små förändringar i omgivningen, kan inte utföra saker man tidigare kunnat, eventuellt missbruk.

De flesta av de här symtomen är samma som vid depression. Om man söker läkare kan det hända att symptomen misstolkas och den drabbade kanske får antidepressiv medicin, den drabbade kanske inte själv förstår att det beror på den situation man befinner sig i.

Det är vanligt att den som utsatts för hot och våld blir rädd för sina egna reaktioner. Det är inte så konstigt, förövaren är ju en person som du har eller har haft en relation med och kanske är beroende av både känslomässigt, socialt och/eller ekonomiskt. Du har kanske utsatts för våldshandlingar i ditt eget hem, som ska vara en trygg plats. Det är helt naturligt att reagera i en svår och kanske obegriplig situation.

Om du under en längre tid har varit utsatt för psykiskt eller fysiskt våld kan det också leda till posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Om du känner igen dig i det behöver du kanske hjälp av en utomstående, hör med din husläkare!