Vad är våld

Våld kan se ut på olika sätt

Fysiskt våld

Fysiskt våld riktar sig direkt mot någon annan. Alla former av oönskad fysisk beröring och fysisk handling som skadar och/eller orsakar fysisk smärta är våld. Det kan vara slag, knuffar, örfilar, luggningar, sparkar, stryptag, att gripa tag i eller att slå någon med ett föremål.

Psykiskt våld/verbalt våld

Kränkning med ord och handlingar som riktar sig mot en närståendes person, egendom eller människovärde. Det kan ta sig många uttryck. Det kan handla om verbala kränkningar, förödmjukande beteende, svartsjuka, isolering (inte få träffa vänner/släktingar, tillgång till internet, telefon), crazymaking* eller gaslighting**, manipulation, fientlig och nedlåtande hållning eller hot och kontroll av olika slag.

Passivt - Latent våld

Stark aggressivitet som inte är direkt uttalad. Det kan till exempel visa sig genom kroppsspråket vilket skapar otrygghet och rädsla hos den som blir utsatt (kallas också dold aggressivitet eller passiv aggressivitet).

Sexuellt våld

När någon blir tvingad att delta i, eller se på sexuella handlingar mot sin vilja. Det kan också vara att man går med på sex för att undvika bråk som skulle kunna sluta med våld. Försoningssex är där mannen kan se sex som en trevlig upplevelse efter ett gräl men kvinnan upplever det som ett övergrepp. Det kan också handla om att ha sex morgon, middag, kväll så att kvinnan blir både fysiskt och psykiskt uttröttad (sk. maratonsex).

Ekonomiskt våld

Kan uttryckas genom ekonomiska hot, begränsningar av gemensamma ekonomiska tillgångar eller att tvinga någon att utföra ekonomiska olagligheter. Det skapar beroende och begränsat handlingsutrymme.

Materiellt våld

Aggressiva handlingar riktade mot materiella ting, att inredning i hemmet slås sönder, föremål kastas eller att kläder och saker man tycker om förstörs. Detta skapar oro och rädsla och kan ses som ett hot ”passa dig, se här vad jag kan”.

Försummelse

Det kan vara att aktivt försvåra tillvaron för äldre kvinnor eller kvinnor med funktionsnedsättning. Det sker genom felaktig eller utebliven medicinering, bristande hjälp med hygien, att inte få ordentligt med mat eller tillgång till vård.

*Crazymaking kan visa sig på olika sätt. En person kan i en diskussion säga två motsatta saker. Du leds att tro att han/hon ändrade sig och du accepterar det sista uttalandet som det som avsågs. Senare när frågan kommer upp säger personen: "Jag sa ju till dig si och så" som var det första han/hon sa. Den första diskussionen med dig lades upp så att oavsett vad som sades kan personen säga att han/hon gjorde vad ni kommit överens om. Crazymaking kommer efter en tid verkligen att få dig att fundera på om du är ”galen”.

**Gaslighting är en form av psykisk misshandel där man ger offret felaktiga uppgifter i avsikt att få personen att tvivla på sitt eget minne och förstånd. Det kan variera från förnekande av att något någonsin inträffat, till iscensättande av underliga händelser med avsikt förvirra offret. Termen "gaslighting" kommer från George Cukors film Gaslight, Gasljus från 1944, där Ingrid Bergman hade en huvudroll.