Behöver du skydd?

Blir du utsatt för våld, hot och kränkningar i nära relation eller hedersrelaterat våld? Är du rädd för att lämna relationen på grund av hot om att du exempelvis ska bli utsatt för våld, dödad, bli av med dina barn eller att din familj ska bli skadad?

Vårt skyddade boende finns till för att du ska kunna lämna relationen på ett tryggt sätt.

Vi kan ta emot både dig, dina barn och dina djur.

Hos oss finns utbildad personal i rollerna; samtalsstödjare, boendestödjare och barnansvarig. Vi har även volontärer i verksamheten. 

Vi erbjuder dig boende och individuellt stöd, exempelvis: 

- Stödsamtal om det våld du och dina barn har upplevt. 

- Stöd och hjälp att ansöka om skyddade personuppgifter.

- Stöd och hjälp att få kontakt med exempelvis myndigheter, bank, jurist samt stöd i rättsprocesser. 

- Stöd att göra polisanmälan. Vi kan följa med dig till polisen. 

- Stöd att söka bostad.

- Aktiviteter för dina barn. 

Så här kommer du till vårt skyddade boende.

Är du folkbokförd i Eskilstuna och vill komma till vårt skyddade boende behöver du kontakta socialtjänsten, den kontakt du redan har eller Stoppcenter via kommunens växel 016-710 10 00 om du inte har någon pågående kontakt. Vi hjälper dig gärna om du önskar!

Är du folkbokförd i en annan kommun och vill komma till vårt skyddade boende behöver du kontakta socialtjänsten i din hemkommun. Vi hjälper dig gärna om du önskar!