Vi tror på dig

Våld i nära relation sker i alla samhällets grupper, bostadsområden, yrkeskategorier och kulturer.

På kvinnojouren MOA finns samtalsstödjare som dagligen har kontakt med kvinnor som blir eller har blivit utsatta för våld i nära relation och/eller hedersrelaterat våld och förtryck.

All personal, volontärer och styrelse på Kvinnojouren MOA har tystnadsplikt och du kan vara anonym i kontakten med oss. All kontakt är gratis.

Samtalsstödjarna:

- lyssnar

- tröstar

- stöttar

- Vägleder

- pratar om vad våld, makt och kontroll är. 

- pratar om varför det är svårt att lämna relationen.

- vid behov stöttar de med polisanmälan och andra myndighetskontakter.

Vi dömer ingen. Vi vet att vem som helst kan bli utsatt för våld. Det är inte ditt fel. 

Kontaktuppgifter till våra samtalsstödjare

Julia

Samtalsstödjare