Vi tror på dig

Våld i nära relation sker i alla samhällets grupper, bostadsområden, yrkeskategorier och kulturer.

På kvinnojouren MOA finns två samtalsstödjare som dagligen har kontakt med kvinnor som blir eller har blivit utsatta för våld av sin partner och eller hedersrelaterat våld.

Samtalsstödjarna har tystnadsplikt och du kan vara anonym i kontakten med dem. Det kostar ingenting att ha samtal med oss.

Samtalsstödjarna:

- lyssnar

- tröstar

- stöttar

- Vägleder

- pratar om vad våld, makt och kontroll är. 

- pratar om varför det är svårt att lämna relationen.

- vid behov stöttar de med polisanmälan och andra myndighetskontakter.

Vi dömer ingen. Vi vet att vem som helst kan bli utsatt för våld av sin partner. Det är inte ditt fel. 

Kontaktuppgifter till våra samtalsstödjare

Julia

Samtalsstödjare