Alla kan göra något

Under 2020 arbetade vi aktivt med att stödja 26 personer i Ljusdals kommun, vi hade över 200 stödsamtal via telefon/sms/mail och lika många stödsamtal via personliga besök. Ändå vet vi att mörkertalet är stort, precis som i övriga landet och att vi behöver nå ut mer!

Våldet drabbar inte alla på samma sätt, och alla har inte heller samma förutsättningar att förändra sin situation. Bara genom att våga se, att våga ställa en fråga eller helt enkelt våga lägga dig när du ser eller hör en situation som känns hotfull kan du göra stor skillnad för en person som är utsatt för psykiskt eller fysiskt våld. 

Vi på Kvinnojouren Viljan arbetar också, förutom med stödåtgärder för utsatta kvinnor, även aktivt med förebyggande arbete i form av utbildningar och föreläsningar. som du som medlem eller sponsrande företag får ta del av.

Om du känner att du vill stödja oss i vårt arbete och hjälpa oss att nå ut ännu mer kan du göra det på flera sätt. Det kan ske genom att du ger av din tid och kompetens eller att du väljer att stödja oss genom medlemskap/donation/sponsring.

 

För att kunna fortsätta vårt arbete är vi, som ideell förening, i behov just Ditt stöd.

Oavsett vad du känner att just Du kan bidra med är allt stöd lika välkommet!

 

  Bankgiro: 654-0439

     Swish: 123 148 6158

 

Privatperson

Som privatperson kan du välja på att vara aktiv eller passiv medlem.  Som medlem erbjuds du alltid information om verksamheten, föreläsningar, utbildningar och träffar. Om du är intresserad av att engagera dig mer och tex utbilda dig till Stödperson är du välkommen att höra av dig så berättar vi mer om nästa utbildningstillfälle.

Kontakta oss

Företag

Som företag/arbetsgivare är välkommen att kontakta oss för råd och stöd. Statistiken visar att det troligtvis finns någon hos er som är utsatt eller har någon i sin närhet som är utsatt. Du även boka en föreläsning/utbildning för dina anställda för att arbeta förebyggande, eller enbart välja att stödja oss via en donation.

Kontakta oss