Tips och råd

Ett knytnävslag, rakt i magen. Försök att tränga in i dig när du sover. Att din sambo spelar bort din lön. Att du inte får lämna lägenheten utan hans lov. Eller att bli kallad värdelös, varje dag. Allt det klassas som våld.

Till dig som är utsatt för våld

  • Innan första slaget - Var uppmärksam på din partners kvinnosyn. Har din partners beteende förändrats negativt sedan ni träffades? Klagar din partner ofta på dig? Övervakar din partner dig, är svartsjuk eller kontrollerande? Är din partner våldsam mot djur eller föremål? Har din partner blivit hårdhänt, hotfull eller markerat slag mot dig?
  • Om du har utsatts för våld - Samla bevis, för dagbok, berätta för någon vad som har hänt och gör en säkerhetsplanering.
  • Kontakta en kvinnojour - Det kostar inget att prata med oss, du kan vara anonym och vi för inga journaler. På kvinnojouren tror vi på din berättelse, vi ifrågasätter inte dina ord eller upplevelser.
  • Gör en polisnanmälan - Våld i nära relation är ett brott. Det kan kännas jobbigt att göra en polisanmälan och ibland kan man få många frågor om vad som kommer hända efteråt. Kvinnojouren tvingar ingen att göra en polisanmälan.

 

Till dig som är anhörig till någon som är utsatt för våld

Att stå nära någon som utsätts för våld kan upplevas både som påfrestande och frustrerande då uppbrottsprocessen kan ta tid. Du kan hjälpa och stötta på olika sätt.

  • Tecken på att en person i din närhet är utsatt för våld kan vara spår av våldet, som blåmärken. Vid frågor om hur skadorna uppstått kan hon svara undvikande. Om du märker att personens beteende förändras, till exempel inte dyker upp vid avtalade möten eller blir isolerad, kan det vara ett tecken på partnern har ett stort kontrollbehov och kan utöva våld.
  • Våga fråga om du misstänker att personen blir utsatt för våld av sin partner, men aldrig i partnerns närhet. Lyssna på personens berättelse, utan att ifrågasätta upplevelserna. Försök att inte normalisera våldet och hitta ursäkter eller förklaringar till partnerns beteende. Visa att du finns där och stöttar i personens egna val.
  • Berätta att det finns hjälp att få, som exempelvis att kontakta en kvinnojour eller polisen. Det är viktigt att det som sker är på personens egna villkor, tvinga aldrig fram ett beslut. Döm inte om personen väljer att inte lämna relationen just då, men visa att är hon värd något annat.

När barn finns med i bilden

Omkring vart tionde barn tvingas uppleva att pappa utsätter mamma för våld. Barn som har upplevt pappas våld behöver stöd utifrån sina egna erfarenheter och behov. 

  • Alla barn upp till 18 år som har bevittnat våld i nära relationer betraktas enligt Socialtjänstlagen som offer för brott och ska få det stöd och den hjälp som barnet behöver och har rätt till brottskadeersättning. Vid misstanke att barn far illa är jouren skyldig att lämna en orosanmälan. 
  • Barn tolkar och hanterar våldet på olika sätt beroende på ålder, kön, personliga egenskaper och i vilken grad de har tillgång till skyddande faktorer och personer som de kan anförtro sig åt i sin omgivning.
  • En av de vanligaste frågor som vi får jouren rör vårdnad, boende och umgänge. Varje beslut om vårdnad, boende och umgänge ska vara grundat på barnets bästa.

Läs mer här. 

Källa: Unizon