Vad gör vi?

Kvinnojouren arbetar med många olika saker och man kan säga att arbetet är indelat i tre områden.

Skyddat boende

Den som är i behov av akut skydd kontaktar sin socialtjänst i sin hemkommun, som i sin tur bedömer om ev. skyddsbehov finns och placerar då hos t ex oss. Man kan också kontakta oss först, och vi kan hjälpa till med kontakt med socialtjänsten. 

Som boende här får man, utöver skydd, även stödsamtal, rådgivning, hjälp med myndighetskontakter, medföljande stöd till t ex vård, polis, tingsrätt, socialtjänst etc. Tillsammans ser vi till att vardagen blir så trygg, lätt och bra som möjligt. 

Vi har telefonjour dygnet runt för våra boende. 

Öppen mottagning

Till vår öppna mottagning kan man komma för stödsamtal och rådgivning under kontorstider. Här förs inga journaler och det går bra att vara anonym. Vi kan även stötta i myndighetskontakter och följa med till polis, tingsrätt, socialtjänst, vård etc. 

Ingen fråga är för liten eller för stor, tveka inte att höra av dig om något inte känns bra i din relation! 

Det är kostnadsfritt att komma hit. 

Även du som anhörig, yrkesverksam eller ideellt engagerad är varmt välkommen med dina funderingar. 

Utåtriktat arbete

Utöver vår stödverksamhet så arbetar vi även med utåtriktat arbete. Vi ombeds ofta att informera om oss och föreläsa om våld på olika sätt, på andra organisationer.

Vi kan skräddarsy helt efter önskemål, ämnen, målgrupp, omfattning etc. Vi kan erbjuda alltifrån enstaka föreläsningar till en hel grundkurs, fortsättningskurs o dyl. 

Vi samarbetar och samverkar med andra instanser, opinionsbildar, ställer upp på intervjuer och mycket mer - allt för att stärka stöd och skydd samt för att förhindra och förebygga våld.