Olika typer av våld

Psykiskt våld

Exempel på psykiskt våld kan t ex vara; hot, kränkande behandling, elaka ord, kontroll av någons liv, vardag, telefon, vem man umgås med, var man är osv, isolering, att få någon att känna sig nedvärderad, att man är värdelös, att skrämmas, att bli tvingad att göra något man inte vill eller hindrad att göra något man vill, och mycket mer.

Ofta blir den utsatta med tiden nedbruten psykiskt. Psykiskt våld kan även innebära hot kring ens barn, anhöriga och djur. 

Fysiskt våld

Exempel på fysiskt våld kan t ex vara; slag, sparkar, knuffar, spotta, riva, dra i håret, nypa, hålla fast, använda vapen eller tillhyggen, stänga in/ut, bitas, strypa/kväva, hindra sömn, försummelse och mycket mer. 

Sexuellt våld

Exempel på sexualiserat våld kan t ex vara; sexuella trakasserier, våldtäkt, nakenbilder/dickpics man inte bett om, eller tvingas skicka egna, hämndporr, oönskad beröring, tvingas se porr, tjatsex, känna sig tvingad att "ställa upp" och mycket mer - helt enkelt - alla sexualiserade handlingar utan samtycke är sexuellt våld! 

Ekonomiskt våld

Exempel på ekonomiskt våld kan t ex vara; att inte få behålla sin egen lön, att få en liten summa pengar att röra sig med, att vara kontrollerad ekonomiskt på olika sätt, tvingas ta lån, abonnemang, vara beroende av sin förövare och mycket mer. 

Materiellt våld

Exempel på materiellt våld kan t ex vara; att någon förstör ens saker, slår sönder inredning, tar eller skadar saker av affektionsvärde för en, utsätta husdjur för våld och mycket mer. 

Latent våld

Latent våld kan t ex vara att någon hotat en om något, för att sedan inte behöva göra något mer, för hotet räcker för att kontrollera den utsatta. Det kan också vara att man kommer hem och direkt känner vilken stämning det är, och förstå vad som kan komma att hända. Ett tyst hot som "ligger i luften". Att se blickar och kroppsspråk och förstå vad man kan och inte kan göra, eller vad som är på väg att hända.