Våld i ungas relationer

Våld förekommer även i relationer bland unga. I en rapport från Brottsförebygganderådet (2018) uppger 23 procent, alltså nästan var fjärde ung kvinna i åldern 16–24 år att hon en eller flera gånger har utsatts för våld av en nuvarande eller före detta partner. Här kan du läsa om hur våldet kan se ut.

Om du är utsatt för våld av den du är ihop med finns det hjälp att få. Du kan höra av dig till oss eller en annan tjej- eller ungdomsjour för stöttning och råd. 

Du som är orolig för din vän, klasskompis, syster eller mamma kan också höra av dig för att få prata av dig och få hjälp med hur du kan tänka kring situationen. Även du som känner någon som utsätter sin partner för våld kan prata med oss om det.

Utsätter du din partner för våld? Det finns hjälp att få.
I Jönköping finns Alternativ till våld (ATV) för dig över 15 år, men du kan också kontakta t.ex. ungarelationer.se.  

 

Men, vad räknas som våld?

Våld i ungas relationer kan kännetecknas av att en eller flera olika former av våld utövas av den en är ihop med. Våldet sker oftast upprepade gånger, det kan också innebära hot om våld både IRL och online. Här förklarar vi mer om olika former av våld:

Psykiskt våld
Att kränka någon med ord, förminskning, svartsjuka, nonchalera, hot, isolering, utpressning och kontroll. När du känner att ditt liv begränsas av din partner, att du inte får göra/leva som du vill. 

Fysiskt våld
Slag, knuffar, hålla fast, sparka, dra i håret, nypas, stryptag, låsa in m.m.

Sexualiserat våld
Att tvinga eller pressa någon till sex, att hota eller tjata sig till sex. Sex som är våldsamt, ofta inspirerat av porren. Strypsex. Att tvinga någon att titta på porr mot sin vilja. Att sälja sin partner till andra.

Digitalt våld
Digitalt våld kan vara att ens partner/ex-partner har tillgång till och kontrollerar olika konton, t.ex. din mejl och sociala medier. Att partnern bestämmer vilka vänner du får lägga till eller måste blocka. Det kan också handla om hot om att sprida privat information eller foton på dig. Att partnern håller koll på dig (var du är, vilka du umgås med) genom appar i din mobil är också digitalt våld. Liksom när partnern hela tiden kontaktar dig på olika sätt mot din vilja och inte accepterar att du inte svarar. Detta är den vanligaste våldsformen bland ungdomar.

Socialt våld
Att begränsa sin partners sociala umgänge, bestämma vem partnern får umgås med och inte. Svartsjuka då partnern umgås med sina kompisar, begränsa kontakten med familj och andra personer som är viktiga i partnerns liv. 

Materiellt våld
Att förstöra saker som betyder något för ens partner. Slå sönder saker, smälla hårt i dörrar, slå eller sparka i väggar. Misshandla eller hota om att misshandla husdjur.

Ekonomiskt våld
Att lura någon i ekonomiska frågor, att lån i sin partners namn/tvinga sin partner att skriva på ett lån under hot. 

Försummelse
Att hålla någon vaken på nätterna, neka någon mat, medicin eller hindra sin partner vård.

Latent våld
En känsla eller stämning där den som utövar våld, på ett nästan omärkbart sätt skrämmer sin partner. En blick kan räcka för att den som är utsatt ska bli på sin vakt. Att som våldsutsatt gå och vänta på nästa slag, hot eller kränkning. 

 

 

 

 

Checklista - en bra partner

Checklista - en bra partner

2.3MB

Checklist for a good partner

2.3MB