Historia

Hur kvinnojouren kom till i Falkenberg

Initiativtagare till kvinnojouren i Falkenberg är Kerstin Zander. 1980 höll Socialdemokratiska kvinnoförbundet en konferens i Halmstad om misshandel av kvinnor, utifrån Karin Alfredssons bok ”Den man älskar, agar man. På denna konferens bestämde sig Kerstin Zander att i Falkenbergs måste man öppna en kvinnojour.

Tillsammans med fyra andra socialdemokratiska kvinnor skrevs en motion till socialdemokratiska partidistriktets kongress, om misshandel av kvinnor.
Det var så det började, många tyckte att det var helt okej andra raljerade, både män men även kvinnor som tyckte att ”de får skylla sig själv”. Motionen blev dock väl mottagen.
S-kvinnor startade en studiecirkel om mäns våld mot kvinnor och bjöd in olika myndigheter för att de skulle ge sin bild av läget i Falkenberg. Myndighetspersonerna som bjudits in kunde inte se problemet med mäns våld mot kvinnor. Trots att kvinnojourerna från Varberg och Halmstad vittnade om situationen i de båda städerna, det var ju sådant som hände i dessa städer och inte i Falkenberg. Om myndighetspersonerna inte kunde se problemet skulle de etablerade då kunna se problemet? Socialdemokraterna var i opposition, vilket varit fallet under mycket lång tid. s-kvinnorna skrev en interpellation till socialnämndens ordförande som då var Östen Nilsson, interpellationen skrevs under av en kvinnlig och en manlig socialdemokrat.
Interpellationen innehöll de här frågorna:
Hur har man från socialnämnden uppmärksammat detta problem?
Finns det kunskap om hur vanligt det är med kvinnomisshandel i Falkenberg?
Har kvinnor som blivit misshandlade några möjligheter att få den vård och det skydd som de är i behov av?

Socialnämndens ordförande svarade skriftligt;
”Att vetskapen om problemet finns och att mörkertalet befaras vara stort. Under året som gått hade det funnits sexton fall av kvinnor som påstått sig blivit misshandlade. Att familjen ofta befinner sig i en komplex situation där misshandeln är ett av problemen. Socialförvaltningen har inga bra resurser att erbjuda dessa kvinnor och därför kan man inte gå ut med information om detta”
HN skrev att interpellanterna inte var nöjda med svaret och påpekade att det skulle komma en motion om hjälp till misshandlade kvinnor. Kerstin Zander menade att detta svar visade att man inte ansåg det nödvändigt att starta en kvinnojour i Falkenberg. Svaret gjorde att man tappade sugen lite grann, studiecirkeln i kvinnoklubben var slut och frågan blev lagd på is.
Även Kerstin Zander tappade sugen lite grann, men efter att hon blivit uppsökt av en kvinna som berättade om ett misshandelsförhållande som hon levt i över tjugo år, bestämdes från s-kvinnor, att nu måste dra vi igång det här igen.
S-kvinnor kallade ihop den vilande studiecirkeln och beslöt att göra på ett annat sätt denna gång. Nu var det dags att gå ut och träffa andra kvinnor i andra politiska partier om att starta en kvinnojour. Sagt och gjort s-kvinnor bjöd in till ett möte i Folkets Hus och det kom sjuttio kvinnor! Det var härligt! Temat var att vi ville starta en kvinnojour i Falkenberg och att vi behövde många aktiva kvinnor. Detta stormöte ägde rum den 26 november 1986. och allt rullade igång! En motion om drift – och investeringspengar och lägenhet till en kvinnojour var redan formulerad och skriven, så när Socialdemokrater, Centerpartiet, Moderaterna och Folkpartiets kvinnor skrev på förstod man att motionen skulle gå igenom eftersom alla kvinnor i fullmäktige stod bakom den. Detta kallas kvinnokraft!
Motionen lämnades in den 28 december 1986 och blev anmäld den 29 januari 1987 och antogs den 25 juni 1987 utan votering.
Den 17 augusti 1987 startade kvinnojouren i Falkenberg sin verksamhet.
Det tog några år från 1980 till 1987 innan allt var klart och många krokar på vägen, men det gäller att inte ge upp, utan att hela tiden komma tillbaka och därför har vi idag en bra och fungerande kvinnojour
Vi har haft olika boende under de tjugo åren och ni har säkert i pressen kunnat följa vårt sökande efter ny och större lägenhet.
I dag är säkert alla övertygade om att kvinnojouren behövs.

Ordförande under åren har varit
Kerstin Zander
Lisa Granlöf
Lotta Sonemalm
Linda Ohlsson
Bodil Johansson