Stöd Falkenbergs Kvinnojour

Vill du stödja vårt arbete med en gåva? Bankgiro: 390-1394 Swishnr. 123 220 69 77

Alla gåvor går oavkortat till de kvinnor och barn som Kvinnojouren får kontakt med och nyttjas inte till den dagliga driften av verksamheten. Medel användas bland annat till mat och kläder, julklappar, födelsedagspresenter, resekostnader, aktiviteter med inneboende barnen mm.


Önskar du bidra till Beatas fond, bankgiro 390-1394, märk insättningen med “Beatas fond”.
Beatas fond är upprättad till minne av en kvinna i Falkenbergs kommun som blev mördad av sin man i sitt hem. Bidrag märkta med “Beata” går i första hand till kvinnor och barn som lever med ett övergripande hot om att bli mördade av någon i sin nära relation.


ALL HJÄLP ÄR VÄLKOMMEN!