Vad kan jag göra?

Om du inte känner dig redo att lämna din partner eller att söka hjälp så följer några goda råd.

För dagbok 

Anteckna varje gång hur och när du eller dina barn utsätts för våld, hot och/eller trakasserier av din partner. Då har du något att gå tillbaka till och kan lättare komma ihåg vad som hänt samt att det blir lättare för dig att inse allvaret.

Berätta för någon

Tala om för någon du litar på vad du har blivit utsatt för. Det kan vara en väninna, släkting, kamrat eller någon arbetskollega. Även om du inte orkar göra något just nu, så finns det någon som vet vad som hänt.

Dokumentera skadorna

Skriv upp och försök fotografera skadorna själv. Vid läkarbesök kan du kräva att läkaren dokumenterar dina skador. Behöver du göra en polisanmälan är det värdefullt om du har sparat dessa foton.

Tro inte att det aldrig händer igen

Ordna en reträttväg så att du kan ge dig av när som helst på dygnet, t ex till en väninna, släkting eller sociala jouren. Be någon närstående om deras nyckel så att du alltid har någonstans att ta vägen.

Ring till en Kvinnojour

Där kan du prata med någon och få stöd och hjälp. På jouren tror kvinnorna på vad du säger, de ifrågasätter inte dina ord eller upplevelser.

 

VID AKUT FARA RING 112!