Våldsförebyggande arbete

Kvinnojourer runt om i Sverige har sedan start huvudsakligen arbetat till stöd för våldsutsatta när våldet redan är en realitet. För att stoppa mäns våld mot kvinnor krävs ett utökat och effektivt förebyggande arbete mot våld.

Våld går att förebyggas! Att arbeta med att hantera konsekvenserna av våld är viktigt – men räcker inte. Därför erbjuder Kvinnojouren Enköping våldsförebyggande arbete. Att stoppa det innan det händer. Vi vill vara en del i arbetet mot den här ljusare framtiden. Vill du också det? Läs nedan om vad Kvinnojouren Enköping erbjuder och kontakta oss!

Kvinnojouren Enköping kan erbjuda olika typer av insatser beroende på hur mycket tid och utrymme som ges för oss. Kvinnojouren Enköping kan också skräddarsy föreläsningar om det finns önskemål om det. Här är exempel vad som kan ges utifrån tid.

 

             

 

Arbetar du som rektor eller anställd på skola i eller kring Enköping? Kontakta oss om du är intresserad av att inleda ett våldsförebyggande samarbete i din skola!

Du når oss på nummer 0171 - 44 02 42 eller över mail på adressen info@kvinnojourenenkoping.se