Våldspreventivt arbete

Kvinnojourer runt om i Sverige har sedan start huvudsakligen arbetat till stöd för våldsutsatta när våldet redan är en realitet. Vi har förståelse för att så länge vi inte kommer åt roten till problemet med mäns våld och relationsvåld, så kommer det att fortgå.

Vi lever med en förhoppning om att kvinnojourer i framtiden ska ha varit en nödvändighet i ett samhälle som utgick ifrån ett ålderdomligt strukturellt systemfel. Våldet mot kvinnor är ett samhällsproblem som vi måste tro att vi kan komma till rätta med. Men det kommer kräva mycket tid, rannsakan och engagemang - och vi måste nå ungdomarna som kommer forma framtiden så den blir betydligt ljusare än den är i dag. Vi vill vara en del i arbetet mot den här ljusare framtiden. Vill du också det? Kontakta oss!

 

 

Arbetar du som rektor eller anställd på skola i eller kring Enköping? Kontakta oss om du är intresserad av att inleda ett våldspreventivt samarbete i din skola!

Du når oss på nummer 0171 - 44 02 42 eller över mail på adressen info@kvinnojourenenkoping.se