Stöd och hjälp

ÄR DU ELLER NÅGON DU KÄNNER UTSATT FÖR FYSISKT, PSYKISKT, EKONOMISKT ELLER SEXUELLT VÅLD? Känner du dig otrygg och är rädd för att lämna relationen? Är du orolig för ditt barn som blir utsatt eller tvingas bevittna våldet? Känner du att du behöver prata med någon - ta kontakt med oss. Ingenting är för stort eller för litet för att ta upp. Vi finns här för att lyssna på dig.

Vi finns här - välkommen att kontakta oss!

SamtalsForum

Kvinnojouren Nacka Värmdös öppna samtalsmottagning SamtalsForum erbjuder stöd och samtal för vuxna, ungdomar och barn som har blivit utsatta för våld i nära relation. Vi välkomnar alla könsidentiteter. Vi kan stötta dig i att bearbeta dina upplevelser, få emotionellt stöd och hjälp med praktiska saker som kontakt med myndigheter och stöd i rättsprocesser. Samtalen är kostnadsfria och tolk finns att tillgå. Du kan alltid känna dig trygg med att vi har tystnadslöfte och att du kan vara anonym.

Stöd till barn och unga

SamtalsForum erbjuder stödsamtal till barn och unga som har upplevt våld i hemmet. Barn och ungdomar som mår dåligt på grund av våld och konflikter i familjen kan behöva prata med en annan vuxen än sina vårdnadshavare. Genom samtalsstöd hos oss får barn och unga möjligheten att bearbeta sina upplevelser som en del av sin läkningsprocess. Samtalen sker helt på barnets villkor, utifrån deras perspektiv. Alla samtal hos oss är kostnadsfria och tolk kan erbjudas.

Trappan & Här-och nu

TRAPPAN är Rädda Barnens modell för samtal med barn och ungdomar från 4 år som har bevittnat eller upplevt våld i familjen. Syftet är att barnen ska få möjligheten att berätta om och bearbeta sina upplevelser av våld. Läs gärna mer om trappanmodellen på Socialstyrelsens hemsida. HÄR-OCH NU är individuella stödsamtal för barn och ungdomar som upplever konflikter i hemmet.

Kontakt

Varmt välkommen att ringa oss på 08-601 95 72 för att boka tid till vår samtalsmottagning eller för att få stöd över telefon.