Om Unizon

Unizon är riksförbund för över 140 idéburna och icke-vinstdrivna kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.

Mäns våld mot kvinnor är inte en isolerad fråga utan angår hela samhället. Unizon arbetar för att alla våldsutsatta kvinnor och barn, samt utsatta unga, ska erbjudas stöd och skydd av hög kvalitet oberoende av livssituation och bakgrund.

Vi lyfter kvinnors och barns röster

Allt förbundets påverkansarbete utgår från kvinnors och barns erfarenheter av mäns våld. Genom att vara en gemensam röst för jourerna påverkar Unizon politiken, myndigheter och andra aktörer att ta sitt ansvar. Unizon erbjuder också medlemsutbildningar och hjälp att kvalitetssäkra och utveckla jourernas verksamhet.

Jourerna stöttar, skyddar, förebygger och påverkar utifrån en kunskap om hur våld, genus och makt hänger ihop. Arbetet består främst av att stötta och skydda våldsutsatta kvinnor och deras barn, att arbeta förebyggande och stödjande med barn och unga, samt att skapa opinion och sprida kunskap. 

Våldet drabbar inte alla på samma sätt, och alla har inte heller samma förutsättningar att förändra sin situation. Barn som följer med sin mamma till kvinnojouren har rätt till stöd och hjälp utifrån sina egna upplevelser och behov. 

Manifest, värdegrund och policy

Unizons manifest, värdegrund och policy fastställer förbundets identitet och är något för alla medlemsorganisationer att samlas kring. Den ger vägledning i både ställningstagande och handlade, ideologi och strategi.

Läs mer om Unizons manifest, värdegrund och policy.

Vision

Unizons vision är ett jämställt samhälle fritt från våld. Vi anser att arbetet för jämställdhet och mot mäns våld går hand i hand.

Bildandet

År 1996 bildade 16 kvinnojourer Sveriges Kvinnojourers Riksförbund, SKR, som 2015 bytte namn till Unizon. Idag har vi över 140 medlemsjourer. Sedan bildandet år 1996 har Unizon framhållit vikten av

  • ett genomgående barnperspektiv
  • kunskap och specialiserad verksamhet som säkerställer att varje våldsutsatt person, oavsett livssituation och individuella eller gruppspecifika behov, får ett bra stöd och bemötande
  • att alla, oavsett kön, deltar i arbetet för att uppnå ett jämställt samhälle fritt från våld

Organisation

Det högst beslutande organet för Unizon är förbundets kongress, där varje medlemsjour erhåller en röst. Kongressen hålls i april.

Förbundets operativa arbete utförs på kansliet som ligger på Elsa Brändströmsgata i Fruängen, Stockholm. För det strategiska och visionära arbetet ansvarar styrelsen, som består av nio ledamöter. 

Verksamhetsberättelser

Unizons verksamhetsberättelse 2022

19.1MB

Unizons verksamhetsberättelse 2021

12.6MB

Unizons verksamhetsberättelse 2020

28.6MB

Unizons verksamhetsberättelse 2019

3.8MB

Unizons verksamhetsberättelse 2018

3.5MB