Sponsring från Sala Sparbank

Vi tackar Sala Sparbank som sponsrar vår ordinarie verksamhet under 2022 och 2023. 

 

Som privatperson kan man nu även välja Solrosen Kvinnojour, inom Föreningskraften.