Stödföretag

Följande företag är stödföretag till Solrosen Kvinnojour och står bakom kvinnojourens arbete och värdegrund. Därmed är de med i kampen för ett jämställt samhälle fritt från våld!