Familjeproblem

Din familj är de personer som ska ta hand om dig och finnas vid din sida för att lyssna, stötta och hjälpa dig framåt i livet. När du är hemma med din familj ska du känna dig trygg. Det finns tyvärr dock många olika omständigheter i en familj som kan göra att man inte känner sig trygg. Här nedan nämner vi några och om det är så att du känner igen dig i något av det som står skrivet så försök sök hjälp, du ska inte behöva gå igenom det ensam. Det finns hjälp och stöd att få om du mår dåligt i din familjesituation.

Om det är akut kan du kontakta 112, till exempel om någon hotar dig eller utsätter dig för våld.

Skilsmässa blir vanligare och vanligare i Sverige. Det finns många anledningar till att föräldrar skiljer sig men det kan skapa stora förändringar för barnen och hela familjen. Det kan vara svårt att förstå den nya situationen och den trygga hemmiljön kanske har försvunnit. 

Ibland kommer en skilsmässa inte som någon överraskning, det kan ha funnits bråk och spänningar under en längre tid, men så är det inte alltid. Ibland kan föräldrar skiljas utan att du märkt att något varit annorlunda. Det är viktigt att komma ihåg att även om föräldrarna inte älskar varandra längre betyder inte det att de inte älskar sina barn eller att känslorna till barnen har förändrats. Man kan som barn hamna i kläm om föräldrarna skiljs som ovänner, det kan upplevas som jobbigt och förvirrande. Det är viktigt att komma ihåg att barnen inte är anledningen till att föräldrarna skiljs. Även om det kan vara svårt att förstå varför, så är det absolut inte på grund av barnen.

Det finns problem som kan uppstå när föräldrar skiljer sig, ett sådant kan vara att man inte vet vart man ska bo. Man kanske måste börja bo varannan vecka hos var förälder. Man kanske bara kan bo hos en förälder på helgen eller loven för att det är ett långt avstånd till den föräldern. När du är 12 år får du själv bestämma hos vilken förälder du vill bo, eller om du vill bo hos båda och hur mycket du vill bo där.

Det är vanligt att bli ledsen när föräldrar skiljer sig, prata med dina föräldrar om hur du känner. Gärna med båda två samtidigt om det går. Då kan du också be dem förklara varför de vill skiljas och hur framtiden kommer att se ut. Om det känns jobbigt kan du be en kompis eller en släkting att vara med på samtalet som du kan få stöd av. 

Det kan ta tid innan allt lugnat ner sig och att det börjar kännas bra igen, det är normalt. Det är en stor förändring som familjen går igenom.

En vuxen får aldrig hota dig, kalla dig elaka saker eller använda våld mot dig. Om en vuxen gör det mot dig är det aldrig ditt fel. 

Om en vuxen i din familj gör något mot dig som den inte får, såsom att använda våld mot dig. Försök prata med en kompis eller någon annan, gärna vuxen, som du litar på om det som händer hemma. I skolan finns det många vuxna som är utbildade att prata med barn och ungdomar om sådant som händer i deras liv. Detta är bland annat skolsköterskan, skolkuratorn eller stödpedagoger. Men du kan även prata med lärare eller någon kompis föräldrar om det känns bra för dig.

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InsertImage.cshtml)

Våld kan vara många saker. Man brukar ofta prata om sexuellt, fysiskt- och psykiskt våld. Det kan vara svåra ord att förstå.

Fysiskt våld är det våld som känns på kroppen och oftast gör ont. Det kan vara slag, att någon håller fast, sparkar eller nyper den som blir utsatt.  

Psykiskt våld är det våld som gör ont på insidan. Då använder personen inte slag och sparkar utan då använder personen ord. Det kan tillexempel vara att de säger fula ord, elaka saker eller skräms. Men psykiskt våld kan också vara att låsa in, hota eller tvinga sen som blir utsatt att följa vissa regler för att skydda familjens rykte. 

En annan del av det våld som kan ske inom familjen är sexuellt våld. Sexuellt våld är när någon gör sexuella saker mot den utsatte – till exempel tar på kroppen på ett sexuellt sätt eller tvingar denne att göra sexuella saker. Det kan också vara att personen tvingar den utsatte att titta på porr eller titta på när hen onanerar. 

Vuxna får inte göra så mot barn, men det får inte heller syskon eller andra familjemedlemmar. Ingen får göra detta mot dig!

Kom ihåg att det aldrig är ditt fel när detta händer, du har rätt till en trygg hemmiljö. Det är förbjudet för vuxna att använda våld, och det är deras ansvar att inte använda våld mot dig.

Om detta händer i en familj räknas det som barnmisshandel. Barnmisshandel kan också vara att inte ge sitt barn mat eller att inte ge sitt barn någonstans att sova. 

På ungdomsmottagningen kan du läsa mer om vilka rättigheter du har hemma: https://www.umo.se/familj/vald-och-orattvisor-i-familjen/rattigheter-hemma/

 

Missbruk är när en person dricker alkohol eller tar droger och inte kan sluta, och gör det varje dag. Detta kallas missbruk eller beroende. När en person har blivit beroende av alkohol eller droger är det nästan omöjligt att sluta utan att få professionell hjälp. 

Om detta händer i din familj är du inte ensam, missbruk finns på många ställen i vårt samhälle. Både bland chefer och arbetslösa. Kom ihåg att det aldrig är ditt fel att en vuxen dricker eller tar droger!

Ibland kan det vara så att en förälder dricker och den andra bara ser på när det händer. Detta kallas att vara medberoende. Men det kan också vara så att personen som dricker och tar droger blir våldsam och därför kanske inte någon annan i familjen vågar säga något till personen.

Varför en person dricker kan man inte förklara så enkelt, det kan finnas många orsaker till det. Det kan vara att personen förnekar att det finns ett problem, eller att hen ursäktar sitt beteende på olika vis. Till exempel att hen har arbetat så hårt idag att hen förtjänar att dricka. Oftast är det enklaste för personen att bara blunda för problemet, det betyder att personen inte låtsas om att problemet finns. 

Om man har en förälder eller två som missbrukar kan det till exempel kännas svårt att ta hem kompisar, många skäms och vill inte att andra ska se hur de har det hemma. Det kanske till och med är så att föräldrarna inte kan ta hand om hemmet så att det istället är barnen som gör det. Det ska barn aldrig behöva göra, det är de vuxnas uppgift och ansvar.

Svek

När en vuxen missbrukar kan hen förändras, hen kan till exempel blir våldsam, ledsen, arg eller glad. Den här förändringen hos sin förälder kan kännas skrämmande och obehaglig. Ibland kan barnen känna redan innan de kommer hem från skolan och står utanför dörren hur stämningen hemma är och om föräldrarna har missbrukat.

Många känner detta som ett svek, det är svårt att få föräldrarnas uppmärksamhet och kanske har föräldern lovat något när hen är nykter, som den sen aldrig håller. När detta händer igen och igen kan man lätt bestämma sig för att aldrig lita på någon igen.

Hur mår du?

Det finns undersökningar som visar att barn till missbrukare oftare har problem med känslor som ångest, nedstämdhet, dålig självbild, problem i skolan, aggressivt beteende, sömnproblem och skam. Det finns även en större risk att själv hamna i egna missbruk eller kriminalitet när de blir äldre. Därför är det viktigt att prata med andra om hur man mår och hur man har det.

Vad kan man göra?

Det är inte alltid så lätt att berätta om sina föräldrars missbruk, många skäms eller är rädda för att något ska hända deras föräldrar. Eller att föräldrarna ska bli arga och besvikna. Det är dock viktigt att veta att det ALDRIG är barnen eller ungdomens fel att föräldrarna missbrukar. Det är inte heller barnens fel att bråk kan ske mellan vuxna. 

Det finns hjälp att få, men kom återigen ihåg att det inte är ditt fel och det är inte din uppgift att lösa problemen.
Missbruk klassas som en sjukdom det betyder att man behöver professionell hjälp för att ta sig ur det. Att berätta för en vuxen kan kännas skönt men det kan också kännas lite som att skvallra eller som att avslöja en stor hemlighet. Det finns vuxna som kan hjälpa till. Om du är utsatt, försök att prata med någon du litar på, det kan till exempel vara en lärare, en kompis förälder, en tränare eller kuratorn. Det viktigaste är att du pratar med någon så att din familj kan få möjlighet till hjälp och att du kan få hjälp att få en fungerande familj igen.

 

Om du mår dåligt eller blir utsatt för våld hemma är det viktigt att söka hjälp. Det första steget kan vara att prata med en vuxen som du litar på eller en kompis. Om det känns jobbigt att berätta vad som hänt kan du skriva ner det på en lapp och lämna till personen.

Du kan också prata med oss på tjejjouren, vi finns för att stötta och lyssna och hjälpa dig på vägen.

Andra ställen som du kan kontakta är:
Ungdomsmottagningen 
Socialtjänsten i din kommun
Skolkurator och skolsköterska på skolan
BUP – Barn- och ungdomspsyk