Är du utsatt för våld i din relation?

Det kan vara svårt att själv identifiera sig som våldsutsatt.

Kan du svar ja på några av frågorna?

  • Känner du dig rädd eller otrygg i din relation?
  • Är din partner svartsjuk och ifrågasätter vad du gör?
  • Ger din partner dig dåligt samvete när du träffar dina vänner eller din familj?
  • Har din partner någonsin hotat eller skrämt dig eller dina barn?
  • Har din partner någonsin varit våldsam mot ditt husdjur eller dina ägodelar?
  • Ger din partner dig skulden för sina våldshandlingar?

Ingen förtjänar att utsättas för våld och hot i sin vardag!

Det är brottsligt enligt svensk lag!