Stödsamtal

Under stödsamtalen på Kvinnojouren Enköping samtalar vi i om vad du varit med om i lugn och ro, i en trygg miljö. Vårt stöd är kostnadsfritt och du kan vara anonym i kontakten med oss om du så önskar.

I stödsamtalen stöttar vi dig som identifierar dig som kvinna eller tjej (cis och trans), eller ickebinär, och som utsatts för någon form av övergrepp eller våld; t ex av en partner, någon i familjen eller släkten, eller om du blivit utsatt för våldtäkt av en bekant eller okänd person. Vi stöttar också dig som utsatts för våld i en samkönad relation, oavsett din könsidentitet.

Du som är anhörig eller vän till någon som utsatts, eller du som möter utsatta som yrkesverksam är också välkommen till oss med dina frågor om hur du kan stötta den som utsatts. 

De stödsamtal Kvinnojouren Enköping erbjuder baseras på den kanadensiska samtalsmodellen Respone-Based Practice där fokus ligger på att ta bort ansvaret för våldet från den våldsutsatta och istället lägga ansvaret där det hör hemma - hos våldsutövaren. Du kan läsa mer om Response-Based Practice här. 

Stödsamtalen hålls i kvinnojourens lokaler på Torggatan 23B. Vi som möter dig i stödsamtal är anställda på Kvinnojouren Enköping och har både utbildning och erfarenhet inom området för mäns våld mot kvinnor. Samtliga anställda har avlagt tystnadslöfte. 

Önskar du få komma på stödsamtal?

Kontakta oss!

Via telefon, 0171 - 44 02 42 eller maila till info@kvinnojourenenkoping.se